Coronavirus – extra maatregelen en informatie

Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus neemt ook Oogartsenpraktijk Delfland enkele voorzorgsmaatregelen om de gezondheid en veiligheid van onze patiënten en ons team zo goed mogelijk te kunnen beschermen.

Poliklinische en Operatieve verrichtingen
De praktijk zal, volgens het beleid van Zelfstandige Klinieken Nederland en met inachtneming van de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, vanaf 28 april de zorgverlening langzaam weer gaan opschalen. Dit betekent dat wij meer patiënten kunnen zien en behandelen. Helaas kunnen wij nog niet op volle kracht draaien omdat we de drukte op de praktijk moeten kunnen beheersen.

Patiënten worden nog steeds beoordeeld op basis van de urgentie van hun zorgvraag. Hoort u niets van ons en heeft u al een afspraak staan, dan kan u ervan uit gaan dat uw afspraak gewoon door gaat op de eerder afgesproken dag en tijd. Helaas kan het ook zo zijn dat wij uw afspraak moeten afzeggen om genoeg ruimte te creëren in het spreekuur om zo nog veilig te kunnen werken.

Coronaregels
Om de drukte op de praktijk zoveel mogelijk te beperken vragen we u vriendelijk onze coronaregels na te leven:
– Kom niet te vroeg
– Kom zo mogelijk alleen (begeleiders kunnen eventueel buiten of in de auto wachten)
– Volg de aanwijzingen van het personeel op
– Raak binnen zo min mogelijk aan
– Schud geen handen
– spreek zo min mogelijk tijdens het oogheelkundig onderzoek

Voor het kinderspreekuur geldt dat er maximaal één ouder/verzorger mee mag en dat broer(s) en zus(sen) niet mee mogen.

Wanneer kan een afspraak NIET doorgaan
Ongeacht de urgentie van uw zorgvraag, kan een afspraak NIET doorgaan als u een van de onderstaande klachten heeft:
• Neusverkoudheid of
• Hoesten of
• Keelpijn of
• Koorts
U dient dan bij voorkeur per e-mail of telefonisch uw afspraak bij ons te annuleren.

Handhygiëne
In de kliniek is het beleid van handdesinfectie geïntensiveerd. Onze medewerkers schudden geen handen meer en desinfecteren vaker oppervlakken, handvatten, gedeelde pennen en mappen.
Pas zelf ook goede algemene hygiëne toe:
• Was uw handen met water en zeep op onze toiletten
• Hoest en/of nies in uw elleboog
• Gebruik wegwerpzakdoeken of tissue

Kan ik een afspraak maken of in laten schrijven als nieuwe patiënt?
Ja, u kunt een afspraak bij ons maken. Voor nieuwe patiënten is een verwijsbrief van de huisarts nodig. Indien de huisarts een spoedverwijzing afgeeft, kan de afspraak op korte termijn gemaakt worden. Voor alle andere verwijzingen geldt een gemiddelde wachttijd van 45-60 dagen.

Meer informatie over de maatregelen van de overheid voor het Coronavirus kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel
en
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19