Privacy

De zorgverlener moet de privacy van de patiënt beschermen en bewaren. Alles wat is besproken, wordt vertrouwelijk behandeld; handelingen of onderzoeken mogen alleen met uw toestemming in het bijzijn van anderen worden uitgevoerd. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van uw privé-gegevens en dossiers met uw gegevens worden alleen gebruikt door hen die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken. Uw gegevens kunnen eventueel worden gebruikt voor ons klachten- en kwaliteitssysteem. Wij gaan ervan uit dat u toestemt dat uw gegevens worden gebruikt voor deze doeleinden. Mocht dit niet zo zijn, dan kunt u hier bezwaar tegen maken bij de arts.

Ons privacyreglement ligt ter inzage bij de balie en kan op verzoek toegestuurd worden.