Speciale spreekuren

Het avondspreekuur

Speciaal voor de drukke medemens of voor degene die overdag geen tijd kunnen vrijmaken is er een avondspreekuur. Dit spreekuur is op elke dinsdag gepland. Het begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur. Uiteraard zal ook bij dit spreekuur getracht worden om al het noodzakelijke onderzoek tijdens een bezoek te verrichten echter sommige onderzoeken worden alleen verricht door speciaal opgeleid personeel dat niet altijd ’s avonds aanwezig zal zijn.

Het kinderspreekuur

Op woensdagmiddag is er een kinderspreekuur. Dit spreekuur zal beginnen om 13.00 uur tot 16.30 uur. Oogheelkundige onderzoeken bij kinderen vergen altijd meer tijd en expertise, hier zal dus ook rekening mee worden gehouden. Voor eventuele orthoptische onderzoeken en behandeling van het luie oog worden aparte afspraken met de orthoptiste gemaakt.

Het diabetesspreekuur

Het diabetesspreekuur is speciaal voor patiënten met suikerziekte. Bij dit spreekuur wordt gestreefd naar optimale diagnostiek en zo nodig behandeling van de netvliesaandoeningen. Dit spreekuur is onder andere geschikt voor de jaarlijkse controle. Wij maken bij deze controle fundusfoto’s en beoordelen deze direct en geven de patient hierover bericht mee voor verwijzer. Als een behandeling nodig is zal dit zo mogelijk direct worden gerealiseerd.

Het spoedspreekuur

Het spoedspreekuur is een doorlopend spreekuur (gedurende de hele dag) voor spoedgevallen. Verwijzing naar dit spreekuur verloopt altijd via de huisarts of opticien. Zij beoordelen of het een spoedindicatie betreft.

Het orthoptisch spreekuur

De orthoptist is specialist (maar geen dokter) op het gebied van scheelzien. De orthoptist onderzoekt de oogstand en de samenwerking tussen de ogen. Tevens is de orthoptist speciaal getraind in het onderzoek van de gezichtscherpteontwikkeling bij kinderen en de brilmetingen die hierbij noodzakelijk zijn. Als er afwijkingen op dit gebied worden geconstateerd dan stelt de orthoptist de behandeling in. Afwijkingen op het gebied van samenwerking tussen de ogen komen op alle leeftijden voor en kunnen veel verschillende oorzaken hebben. Voor de behandeling van veel orthoptische problemen werken de oogarts en orthoptist intensief samen. Een afspraak op het orthoptisch spreekuur moet apart worden afgesproken aangezien de orthoptist niet elke dag aanwezig zal zijn.

Keuringen

Voor Rijbewijskeuringen kunt u bij ons terecht op vrijwel alle dagen. Geef wel duidelijk aan dat de afspraak die u maakt een keuring betreft, dan houden wij hier rekening mee. Keuringen dienen direct na de afspraak betaald te worden.

Geen Refractiechirurgie

De oogartsenpraktijk Delfland verricht geen refractiechirurgie met behulp van laser. Voor dit (cosmetische) onderdeel van de oogheelkunde zal worden verwezen naar Vision Clinics te Delft. Uiteraard zal de praktijk wel operatieve refractiechirurgie verrichten op medische indicatie. Denk hierbij aan intra-oculaire lenzen bij hoge bijziendheid.