Wachttijden

Wachttijden dd 10 januari 2020:

2020-01 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 42 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 49 dagen
Wachttijd staaroperatie: 34 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden