Wachttijden

Wachttijden dd 11 mei 2020:

2020-05 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 28 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 35 dagen
Wachttijd staaroperatie: 44 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden