Wachttijden

Wachttijden dd 6 december 2019:

2019-12 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 43 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 47 dagen
Wachttijd staaroperatie: 66 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden