Wachttijden

Wachttijden dd 8 april 2021:

2021-04 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 14 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 69 dagen
Wachttijd staaroperatie: 42 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden