Wachttijden

Wachttijden dd 06 juli 2020:

2020-07 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 63 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 56 dagen
Wachttijd staaroperatie: 70 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden