Wachttijden

Wachttijden dd 10 februari 2021:

2021-02 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 9 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 83 dagen
Wachttijd staaroperatie: 49 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden