Wachttijden

Wachttijden dd 10 februari 2020:

2020-02 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 45 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 50 dagen
Wachttijd staaroperatie: 35 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden