Wachttijden

Wachttijden dd 10 september 2020:

2020-09 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 49 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 76 dagen
Wachttijd staaroperatie: 56 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden