Wachttijden

Wachttijden dd 13 november 2020:

2020-11 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 35 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 70 dagen
Wachttijd staaroperatie: 60 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden