Wachttijden

Wachttijden dd 4 november 2019:

2019-11 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland:

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 43 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 35 dagen
Wachttijd staaroperatie: 25 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden