Wachttijden

Wachttijden dd 8 januari 2021:

2021-01 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 7 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 67 dagen
Wachttijd staaroperatie: 58 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden