Wachttijden

Wachttijden dd 8 juli 2021:

2021-07 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 35 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 43 dagen
Wachttijd staaroperatie: 21 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden