Wachttijden

Wachttijden dd 2 september 2019:

2019-09 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland:

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 42 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 30 dagen
Wachttijd staaroperatie: 36 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden