Wachttijden

Wachttijden dd 4 mei 2021:

2021-05 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 21 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 65 dagen
Wachttijd staaroperatie: 42 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden