Wachttijden

Wachttijden dd 9 oktober 2020:

2020-10 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 38 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 104 dagen
Wachttijd staaroperatie: 56 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden