Wachttijden

Wachttijden dd 02 juni 2020:

2020-06 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 28 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 55 dagen
Wachttijd staaroperatie: 35 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden