Klachtenreglement

Bij Oogartsenpraktijk Delfland staan kwaliteit, patiëntvriendelijkheid en bereikbaarheid hoog in het vaandel. Wij proberen al onze patiënten zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden.  We werken met  moderne apparatuur en hebben zeer ervaren en deskundig personeel. Naast persoonlijke uitleg tijdens een consult krijgt de patiënt in enkele gevallen ook schriftelijke informatie mee naar huis.

Ondanks al onze inzet om goede oogzorg te leveren kan er een situatie zijn die niet aan uw verwachtingen voldoet of die u als patiënt als onwenselijk ervaart. Als u een klacht heeft vinden wij het belangrijk dat u die klacht aan ons kenbaar maakt. Wij op onze beurt zullen uw klacht zeer nauwkeurig en professioneel behandelen om te komen tot een oplossing. Daarbij zullen wij in de eerste plaats proberen uw probleem op te lossen. Daarnaast zullen wij uw opmerkingen gebruiken om de kwaliteit van onze oogzorg te verbeteren.

Een klacht is een uiting van onvrede over een behandeling of ervaring die door de patiënt zelf als niet goed of onterecht wordt beschouwd.

Klachten kunt u richten aan de klachtenfunctionaris, mevrouw E. Versteegen, e.versteegen@oapd.nl; zij zal de klacht in behandeling nemen.

Tot slot:

Wij zullen uiteraard proberen om een oplossing te vinden voor het probleem.

Indien er op deze wijze geen passende oplossing mogelijk blijkt, zal de klacht in behandeling worden gegeven aan een onafhankelijke instantie:  de Geschillencommissie Extramurale Zorgaanbieders (EZa) te Zeist. Nadere gegevens over aard en werkwijze van deze commissie kunt u vinden op: http://geschillencommissie-eza.nl/.

De behandeling van een klacht vindt plaats tijdens een vergadering van deze klachtencommissie. In de vergadering zijn drie leden van de commissie aanwezig. Aan de hand van het verzamelde materiaal en na beide partijen gehoord te hebben, zal unaniem een uitspraak worden gedaan over de gegrondheid van de klacht. Eventueel is daar ook een advies voor de zorgaanbieder in opgenomen. De uitspraak wordt vervolgens schriftelijk medegedeeld aan de beide partijen.

Een en ander is gedetailleerd beschreven in het reglement van de klachtencommissie, dat u kunt vinden via  onderstaande link:

http://geschillencommissie-eza.nl/Reglement-Geschillencommissie-EZa.pdf

Als u meer informatie wilt ontvangen over de klachtenregeling van OAPD dan kunt u tijdens openingstijden bellen met onze praktijk.