Wachttijden

Wachttijden dd 4 oktoberber 2019:

2019-10 Wachttijden-Oogartsenpraktijk-Delfland:

Wachttijd eerste consult oogheelkunde: 40 dagen
Wachttijd kinderspreekuur: 32 dagen
Wachttijd staaroperatie: 45 dagen

NB: er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze wachtlijstgegevens.

OAPD Informatiebrief omzetplafonds en wachttijden